Algemene Informatie

Algemene informatie over mijn register-opleiding(en):

Instituut E.E.N.

E.E.N staat voor eclectische energetische natuurgeneeskunde. De betekenis van het woord eclectisch is uit alle systemen het beste halen en daar een eenheid van maken. Dit valt toe te passen binnen geneeswijze, therapieën en religies.

Op het moment zijn er drie soorten geneeskundige systemen in de wereld. De westerse, de oosterse en de Chinese geneeskunde. Deze systemen zijn natuurlijk nog verder onder te verdelen naar: regulier, energetisch en natuurgeneeskundig. Er zijn ook nog oude volksgeneeskunde waaronder de Egyptische en Tibetaanse geneeskunde vallen. In de Register opleiding tot E.E.N.-therapeut worden al deze geneeskunde samen gepakt en tot een geheel verwerkt.

Wil je meer weten over deze therapie?
Klik dan voor meer informatie op deze link: https://www.instituuteen.nl/

Algemene informatie over mijn Beroepsorganisaties:

VBAG

De VBAG is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen. Enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. 

Uitgangspunten zijn: dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging zo een actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent: actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

Wil je meer informatie klik dan op deze link: https://vbag.nl/

Via de VBAG ben ik aangesloten bij een geschillencommissie voor de behandeling van klachten. Wil je meer informatie hierover Dan kun je op deze link klikken: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 MET

De beroepsorganisatie MET staat in voor de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten. De Multidisciplinaire E.E.N.® therapeut heeft een gedegen vakopleiding genoten. Daarnaast medische en psychosociale basiskennis van 80 ECTS op HBO niveau gevolgd. De opleiding heeft een omvang van minimaal 240 ECTS. De therapeuten volgen jaarlijks bij- en nascholing om hun kennis op peil te houden.

Op onze site vindt u een overzicht van alle aangesloten therapeuten. Onze therapeuten zijn herkenbaar aan een licentienummer van de beroepsorganisatie. Alle MET therapeuten hebben de beroepstitel “natuurgeneeskundig en psychosociaal therapeut”.

Op deze website vind u ook informatie over de therapievormen die door MET Therapeuten worden ingezet. De hoofdtherapie is een vorm van lichaamsgerichte psychosociale therapie.

De beroepsorganisatie MET heeft een samenwerkingsverband met het Instituut voor E.E.N.®

Algemene informatie over mijn Koepelorganisatie:

Logo-rbcz

RBCZ

De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar:

-De beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan                  registreren in een kwaliteitsregister. De beroepsbeoefenaar kan hierdoor de beschermde titel BCZ®                  registertherapeut doorvoeren.
-De beroepsverenigingen ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun eigen           beroepenveld.
-De zorgverzekeraars informatie kunnen inwinnen over de kwaliteit van de aangesloten                                             beroepsverenigingen en haar leden.
-De consumenten terecht kunnen voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van de individuele                      beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Om deze dienstverlening optimaal te kunnen leveren en te garanderen maakt RBCZ gebruik van: een bedrijfsbureau met gekwalificeerd personeel, automatiseringssystemen en informatieverstrekkende media (o.a. website, facebook, nieuwsbrieven).

Bij deze beroepsvereniging en overkoepelende organisatie ben ik als therapeut aangesloten.