Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn ook de voorwaarden die in de behandelovereenkomst staan. Door dit document te ondertekenen wanneer je aan de behandelingen begint, erkennen VBAG-therapeut en cliënt dat:
-De cliënt in behandeling gaat bij de VBAG-therapeut. en
-De cliënt op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven.
-De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen. Anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.
Behandelovereenkomst Algemene Voorwaarden

-De betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of per pin en dient aansluitend op het consult voldaan te worden.

-De cliënt op de hoogte is van de door de VBAG-therapeut gebruikte behandelvorm(en).

-De klant op de hoogte is van het door de VBAG-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een      schatting is).

-De VBAG-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega VBAG-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is      of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

-Het stoppen van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.

-Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer nodig acht.

-Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de VBAG-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen          risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de VBAG-therapeut beëindigt.

-De behandeling door de VBAG-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de    behandeling voortzet.

-De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de VBAG-therapeut gevoerde                                      geschilleninstantie.

-De klant ontvangt een declaratienota van de VBAG-therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.

-De cliënt op de hoogte is van het feit dat de VBAG-therapeut een cliëntdossier bijhoudt.

-De VBAG-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG.

-De VBAG-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het VBAG-bestuur.

-De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.

-De klant vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is kan eisen. De VBAG-therapeut is wettelijk verplicht hier aan        mee te werken.

-Wanneer men zich niet aan de voorwaarden houdt. Kan dit resulteren tot factuur voor het gemiste consult.

Oneens met de algemene voorwaarden geef dit dan voor de start van de behandeling bij de behandelend therapeut aan.