Dit is een vraag die vele van ons zich wel eens afvragen. Je hoort wel eens van iemand: “ik heb veel stress op het werk” of “die situatie was zo stressvol”, maar wat houdt dit nou precies in? Je kunt meerdere antwoorden op deze vraag geven. Er is een concreet antwoord en een veelzijdiger antwoord op deze vraag te geven.

Het concrete antwoord:

Het concrete antwoord is namelijk: Stress is een manier voor het lichaam om met bepaalde situaties om te kunnen gaan. Je hebt wellicht eens van de fight/flight/freeze reactie gehoord. Deze reactie stelt jou in staat om te reageren wanneer er direct gevaar dreigt. Stel je nou eens voor dat je een holbewoner bent en je staat oog in oog met een sabeltandtijger. Je lichaam kan dan op meerdere manieren reageren, namelijk:

-Je kunt proberen de tijger te verslaan (fight)
-Je kunt proberen weg te rennen en te ontsnappen (flight)
-Uit angst verstijft je lichaam en je kunt geen vin verroeren (freeze)

Door die tijger gebeurt er aan de binnenkant van je lichaam gebeurt ook het een en ander. Je schrikt van de tijger en de stresshouding die je aanneemt zorgt ervoor dat er adrenaline vrij komt in het lichaam. Je hart gaat sneller kloppen, waardoor het lichaam van meer zuurstof voorzien wordt en je snel kunt gaan reageren. Het lichaam gaat veel energie verbranden en om dit te compenseren komt er ook cortisol vrij.

Het veelzijdigere antwoord:

Hierboven beschreven is in het kort de reactie van “stress” op het lichaam. Het is een overlevingsmechanisme van oorsprong. Nu is het zo dat er geen sabeltandtijgers rondlopen in de westerse wereld, maar toch ervaren we stress. Hoe kan dit nou? Om antwoord te geven op deze vraag komen we op het veelzijdigere antwoord.

In de wereld van tegenwoordig zijn er veel thema’s die om aandacht vragen, bijvoorbeeld: het werk, relatie, kinderen, hobby’s etc. We staan in de gereedheid om hier snel op te kunnen reageren. In ons hoofd zijn we hier de hele dag mee bezig en we ervaren naar omstandigheden hier ook de emoties van. Dit zorgt ervoor dat we constant in deze fight/flight houding staan.

We ervaren tegenwoordig veel meer soorten stress, aangezien naarmate dat de jaren zijn verstreken ons leven complexer is geworden. Een aantal soorten stress zijn bijvoorbeeld:

-Werk gerelateerd
-Relationele stress
-Stress van de thuissituatie
Emotionele stress
-Mentale stress
-Stress door teveel prikkels
-Stress door slecht eten
-Stress door slechte lucht
-Straling door elektrische apparaten

Deze lijst kan ik nog wel verder uitbreiden maar hoogstwaarschijnlijk snap je de kern. Al deze soorten zijn een soort spanning die op ons lichaam weegt/duwt. Hoe langer en hoe meer er van deze spanning op ons lichaam rust des te meer energie kost dit. Uiteindelijk gaat dit leiden tot klachten.

Op deze pagina probeer ik de term stress steeds verder uit te breiden en toe te lichten wat voor invloed dit op ons lichaam heeft. Hoe meer we over een onderwerp weten des te sneller kun je hier invloed op uitoefenen en een betere lifestyle creëren.